university city united methodist church on Wednesday, November 13